...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަޅައެޅުން
މ.
ބައެއް ބާވަތުގެ އެއްޗިއްސަށް އަވި ނުވަތަ އަލި އެޅުނީމާ އެއިން ލޮލަށް އުނދަގޫވާ ޒާތުގެ އައްޔެއް ފޮނުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެބުޅުން . ކުލައެރުން . ދަޅައެރުން . ދަޅައެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ