...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަޅި
ނ.
(1) ފަތްކެޔޮގަހުގެ އެންމެ އެތެރޭބައި.
(2) ކެޔޮގަނޑުގެ ކެޔޮއަރިތައް ގުޅިފައި ހުންނަބައި.
(3) ފަތްކެޔޮގަހުގެ ފަތުގެ ތަނޑު.
(4) (ޏ..) ބައެއްކަހަލަފަތުގެ ތަނޑު.
(5) (ސ) ފަނާގައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާޑި . ބިލެތްދަޅި . ކަށިކެޔޮ . ކަނދިލިކެޔޮ . ކެންގަނޑޮ . ކެއުދަޅި . ކެޔޮދަޅި ސަންދޯއް . ކޭލުފުށް . ކޭލެދަޅި . އަރިޖެހުން . ވާގަނޑުކުޅުން . މާޅޮސްކެޔޮ . ފުސްކެޔޮ . ދަޅީގައި އެޅުން . ސީނުސަންފާކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ