...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަޅިގަނޑު
ނ.
ސަވާރުވާން ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރުގެ ބުރަކަށިމަތީގައި އިށީނދެ ތިބުމަށް ހަރުކުރާ ގޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިލެތްދަޅި . ކެންގަނޑޮ . ކޭލުފުށް . އަރިޖެހުން . ފުސްކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ