...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަޅުބިނދުން
މަޖާޒު:
(1) ކުރާ ޒުވާބެއްގައި ދެރަވުން.
(2) ލިބިފައި އޮތް ބާރެއްގެއްލިގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ