...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަކަނދާ
ނ.
ވާކޮށްހެދޭގަހެއް.
މިގަސް ދާނީގައި ދަނޑިލުމަށާއި، ފުރާޅުބަނުމަށާއި ދަރަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
މިއީ ފެހިކުލަގަދަ ގަހެކެވެ.
މިގަހުގައި މާނިކުންނާނީ ބޮނޑި ބޮނޑިއަށެވެ.
މާ ހުންނާނީ ހުދުކުލަ އެއްގައެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގިނަވެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ