...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަކު
ނއ.
(1) ދަހި.
(2) މުށްބާރު.
(3) ރޯފަން ފުޅަނގާ ވައްތަރު ސޫތްޕެއް މީގެ ކަރުދިގުވާނެއެވެ.
(4) (ސ) ޚިޔާލީ ފުރޭތައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކަރުނަ . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރިވާދަޖެހުން . ހަޅޭލެވުން . ހަޅޭޖެހުން . ހަމަ . ހަމައެކަނި . ހަފޮޅު . ހަތްދެވި . ހާހޯލެވުން . ހާލަކުންނާދަލަކުން . ހިލަންހުވަން . ހުންގާނުކަރުފޮތި . ހުކުން . ހުކުންބުނުން . ހޭނުން . ހޯ . ނާނާ . ނުވެސް . ނުނޭ . ނޫނޭ . ނޫން . ރާޑިވުން . ރެހަން . ރޯމާދުވާލު . ބަނޑުއިލި . ބަނޑުއޮއްޓުގަނޑު . ބަންޑެލިޖެހުން . ބަދަލަށްބަދަލުހިފުން . ބަތަލާ . ބާރުކުރުން . ބާރުލުން . ބާޒީ . ބުޑު . ބޫންބޫން . ބޮޑުބަނޑޭރިކަން . ޅައި . ޅިސް . ކަނޑިންމާއުޅާގަނޑު . ކަރަންޓީނު . ކަރަންޓީނުވުން . ކަމަކު . ކަދަރާތު . ކަސްފާނަ . ކާޅުކެހަ . ކުށުސަޖިދަ ޖެހުން. . ކުދިކުދި . ކުލާތި . ކުޑަސިޓީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ