...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަކޮ
ނއ.
(ޏ) (1) ދަހި.
(2) ނ.
ޚިޔާލީ ފުރޭތައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރުގެ . ހަޅަޖެހުން . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހިތިބޯ . ހުޅައްފަނި . ހުޅަގަޖެހުން . ހުކުންލުން . ހުދުރޮނޑު . ހޭވައްޓައިލުން . ނިކަން . ނިގުޅައިލުން . ރަތްކަނދޮޅު . ބަރަބޯ . ބުންބާސައި . ބުޅަލުދޫ . ބޮޑުހޯގުޅާ . ކަރުފެލުން . ކަޅުވެން . ކުރިއަތުލުން . ކުޅިފަސް . ކުޅިފަސްލިބުން . ކުލައަރާފޮތި . ކުޑަފަރީ އޮޑިއެއް ރަށްމަތިވުން . ކޮންތާކު . އަހަރު ވަރުވާ މަހުން ދެއްކުން . އަލަނާސިބިބީ . އާރޯތާނާ ކަމަޅިމަތި . އާދަކާދަ . އިރުވައިވުން . އުރަހަ . އެނބުރުން . ވަށިބޭލުން . ވަކިހިއްޕުން . ވާތްތެރި . ވިރުދު . ވީދިގަތުން . މަރާވައްޓައިފި . މަސައްކަތުދިއުން . މަޑިއްޕުން . މާރަނަ . މިސާލުޖެހުން . މުންޑާން . މުޅިންމަރައިފި . މުގޫލުން . މެ . ފަހެ . ފަށަވަރޮ . ފައިހަރުކުރުން . ފަތިގަނޑުފިރުކާލެވޭވަރުނުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ