...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދައި
ނ.
ފޮއިހިންގައިގެން އެއްޗެހި ހިމުންކުރުމަށް ހިލައިން ހަދައިފައި ހުންނަ ފަތާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާނީފިލާ . ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނާކުރިފޯއް . ހަނު . ހަން . ހަންމުށި . ހަންދަރު . ހަންގަނޑު . ހަންޑިކަރުނަ . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަރު . ހަރުމަނިޔާ . ހަރުފަތް . ހަރުދަނޑި . ހަކަވެޅާ . ހައްމާމު . ހައްދައިލުން . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވިއްތަ . ހަވޭލި . ހަދު . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތިފަށް . ހަތޭލި . ހަތްކޮޅު . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްދަށުކުޅި . ހަތްދުވަސްވުން . ހަތްތެލި . ހަލަނި . ހަޖާމު . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިނގާކޮށި . ހިންމިކޭމާ . ހިރިމި . ހިކިހުތް . ހިއްޗަށްދިއުން . ހިތިތޮރާ . ހިލަކަންފަތި . ހިލަކަރުދާސް . ހިލާލުން . ހިލިހިލާ . ހިލުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހިޔާ . ހުށިގެނޑި . ހުށޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ