...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދައިތަ
ނ.
ދައިތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައްޕާއިތަ . ބޯއްތަ . އަންމައައްތަ . އައްޕައްތަ . އެދައިތަ . މަންމައިތަ . މައިމީހާ . މައިމެލިދައިތަ . މައިމޭލި . މައިދައިތަފަންވަރުވުން . މާމެލިދައިތަ . މޭލިޔަ . ފަހަވެރިދައިތަ . ދައިތަ . ދައިތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ