...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދައިގަތުން
މ.
(1) ދަތްޕިލައިން ހިފައި ބާރުކުރުން.
(2) ދަތްއެޅުން.
(3) ދިރޭއެއްޗެއް ކަށިޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮށައިގަތުން . ވިދިގަތުން . ފޮނިބުއިން . ދަތްއެޅުން . ދާގަތުން . ލޫދައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ