...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދައުރު
ނ.
(1) ޒަމާން.
(2) މުއްދަތު.
(3) ދުވަސްވަރު.
(4) އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ވަށައިގެން އެނބުރޭ އެނބުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދު . ހިނގާތަރި . ހެދިހަނދު . ނާރު . ނާރޯޒު . ބައި . ބުރު . ބުރުއެޅުން . ކޭތަ . އުމުރު . ވަގުތުގައު . މަރުޙަލާ . މުޑުވައްކުރުން . ފައްތަރު . ފަލަކުގެ ޢިލްމު . ދައުރާނަ . ދައުރާނަވުން . ދައުރުކުރުން . ދައުރުކެރުން . ދައުރުކެޑުން . ދައޮރެ . ދަތުރު . ދަތުރުކުރުން . ދީލަތިކަން . ލޭހިނގުން . ލޭމައްޗަށްދިއުން . ގުލާބުޖާމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ