...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދައުލަތް
ނ.
(1) ގައުމެއްގައި އެގައުމެއްގެ ދުސްތޫރާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ވެރިކަމުގެ ބާރުހިންގާފަރާތް ތަކާއި، އެޤައުމެއްގެ އެންމެހައިރައްޔިތުންނާއި، އެޤައުމެއްގެ ސިޔާސީ ސަރަހައްދާއި މިހުރިހައި ފަރާތަކަށް ޖުމްލަކޮށް ކިޔާނަން.
(2) ސަރުކާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދޭގިރި . ބޮޑުހަނގުރާމަ . ސާމްރާޖު . ޖުމްހޫރިއްޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ