...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދައްކައިލުން
މ.
ދެއްކުމުގެ ލުއިގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯދުއެރުން . ފާޑުކޮށްލުން . ފުޅަނދު . ދަތްދިލުވުން . ލޯވަށްކޮށްލުން . ގިއްޗެއް ވައްޓައިލުން . ޚިތާނުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ