...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދައްތަ
ނ.
(1) އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދޮށީ އަންހެނާ.
(2) ތިމާއަށްވުރެ ދޮށީ ގާތް ތިމާގެ އަންހެނާ.
(3) ތިމާއަށްވުރެ ދޮށި އަންހެނުންނަށް އޯގާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެކިދައިތާ . ކާފައިތަ . އަރަތް . އައްތަ . އުޚުތު . މާމައިތަ . ދައިތާ . ދައިތެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ