...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދައްލާލުފޮށި
ނ.
އިހުޒަމާނުގައި އިންޑިޔާއިން ގެނެސްގެން ގެންގުޅުނު ކުޑަވަރެއްގެ ފޮއްޓެއް.
މިފޮށިހަދައިފައި ހުންނަ ލަކުޑިންނެވެ.
މިފޮށީގެ އެތެރޭގައި، ކުދިވަތްތަކަކާއި ބޮޑުއެއްވަތްގަނޑު ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ