...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދައްޔޫސް
ނ.
ތިމާގެ އަނބިމީހާ އެހެންމީހުނާ ނަހަމަ ގުޅުން ބަހައްޓާކަން އެނގި ހުރެ އަޅައިނުލާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދައްޔޫދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ