...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަވަ
ނ.
(1) ކަރުތެރެއާއި އަނގައިގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ އޮލަތެތްކަން.
(2) ގިނަދުވަސްވެ ނުބައިވެފައި ހުންނަ ކާއެއްޗެހީގައި އުފެދޭ އޮލަ ދިޔަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރުން . ހަޅަ . ހަޅަޖެހުން . ހިންމަވައިދެއްވުން . ހިރިކުއްޅަ . ހިތަށްތަދުވުން . ހުޅުބަލިފެލާ . ނަގޫ . ނާނާ . ނިގޫ . ރައްބި . ރޮނގުތެޔޮމަސް . ބާމިޔާ . ބުރުދާ . ކަނބައިދިކިލެގެ . ކަރުކެހުން . ކަރުވިހަ . ކަޅުވެންބޮޑުމަސް . ކުދިމަގޫ . ކުޑަރިޔާ . ކެރިކެރު . ކޮޅުރިޔަލުވައި . އަހި . އަނދަވަޅަ . އަނދަވަޅަށްވެއްޓުން . އަނދޮވަޅޮ . އަރިދަފުސް . އިޖާބަކުރެއްވުން . އެއްވަސްކުރުން . އެލަކުންވަރު . ވައިއެރުން . ވައިފުޅައް . މަދަންފުނޑުން . މަދަން . މަލާއިކަތުން . މަޚްލޫޤު . މާކަނާހޮޑު . މޫސުންނުބައިވުން . ފަށުވި . ފިޠުރަތު . ފޮއްތާލި . ދަންކާށި . ދަވަހެދުން . ދެމާނަބަސް . ތިލާވަތުގެސަޖިދަ . ތުއް . ތުއްލުން . ތޫފާން . ލ . ލަލުވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ