...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަވަލުން
މ.
ކާބޯތަކެތި ނުބައިވެގެން ލޮނދި އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތުއްލުން . ލޮނދިވުން . ލޮނދިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ