...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަވާދު
ނ.
(1) އެއްޗެހީގަޔާއި ތަންތާނގައި ލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތެޔޮ އެކުލެވިފައިވާ ކުލައެއް.
(2) ލިއުމަށް ބޭނުންކުރާ އެތެރެއަށް ކަފާސްލައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިސާލު:
(ހ) އަނދުން ދަވާދު.
(ށ) ތަށިލިޔާ ދަވާދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނގަ . ރަނގަލުން . ރިހިދަވާދު . ރިއްސެޔޮ . ރިއްސެޔޮލުން . ބަންދުއެޅުން . ބަތާނަ . ބަތާނަލުން . ބުރޫޖު . ބޮލާކީނި . ކައްޗާ . ކައްޗާދަވާދު . ކަފާސްގަނޑު . ކަޑިފަށަލަ . ކަޑިތާރު . އަނދުންދަވާދު . އާބާތުރަފިލުވުން . އިސްކަރާބު . އުނގުލި . ވަކިގަނޑު . ވަކިގަނޑުކުރެހުން . ވަގުފޮރުވުން . މޯ . ފިހި . ފިހިވަޅު . ފެއުޑި . ފޮޅުން . ދަވާދަ . ދަވާދު . ދަވާދުއެޅުން . ދަވާދުތެޔޮ . ދަވާދުލުން . ދަވާދެ . ދެލިދަވާދު . ތަރަ . ތަރަވުން . ތާރަފިނި . ތިނަރު . ލިޔާދަވާދު . ލުން . ގިރިޓީދަވާދު . ގެށުން . ސަފޭދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ