...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަވި
ނ.
(ބދ) (1) ހެދުނު.
(2) ދުވާލުގެ ކުރީކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހަރުކަށި . ހަވާދު . ރޯދަޖަބޮ . ބައްދު . ބައްދުރުމާ . ބަދެވި . ބޮނޑޮދިރި . ބޮޑުދިރި . ކަޅުދިރި . ކޮތަނބިރިހަވާދު . އާވިކެއްކުން . ފަރިހިދަމުއި . ފުރިހަމަހަނދު . ފޭރުން . ފޯރުބަންދަރުހިލަ . ދަވިއްގަނދަ . ދަވިއްގަނދުއަރަގު . ދަވިއްގަނދޮ . ދިރި . ދިރިހަވާދު . ދޮންހުނިހަވާދު . ގަދަބަދަވި . ގަދަބަދަވިކަން ދެއްކުން . ގޯޅިޖެހުން . ޑަގަނާ . ޒަހަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ