...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަވިއްގަނދު
ނ.
(1) ހަވާދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ދިރިއަށްވުރެ ފުއްތައް ބޮޑެތި ޒަވިރަހަ ގަދަ އެއްޗެއް.
(2) ބޮޑުދިރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހަވާދު . ބޮނޑޮދިރި . ބޮޑުދިރި . ކޮތަނބިރިހަވާދު . އާވިކެއްކުން . ދަވިއްގަނދަ . ދަވިއްގަނދުއަރަގު . ދަވިއްގަނދޮ . ދިރިހަވާދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ