...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަމަށްދިއުން
މ.
(1) ދަމަށް ތިބުމަށްޓަކައި ދަމުއަށްޓަށް ދިއުން.
(2) ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހޭލާ ހުންނަން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަންފަޅިއަށް ދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ