...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަމައިލުން
ުމަށް ހުތުރު ބަހުން ބުނާ ގޮތް.
(4) އެއްޗެއްގައި ތުންޖަހައި އެތެރެއަށް ދާނެގޮތްހެދުން.
މިސާލު:
ދުންގަނޑު ދަމައިލުން.
(5) ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް އޭގެ ހަމަމިނަށް ތެދުކޮށްލުން.
މިސާލު:
ހިންދަމައިލުން.
(6) ގާތަށް ލަފައިލުން.
(7) ދެމުން މިބަސްލުއިކޮށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދަމައިލުން . ހިންދަމާލުން . ހިންދެމިލުން . އުނަގަނޑުދަމައިލުން . އެކޮޅުކޮޅުންނެގުން . މޯޅިޔަށްދެމުން . ފަލިދެމުން . ފިޔަމޯޅިކުރުން . ދަމައިލުން . ދިއްކުރުން . ދިއްކޮށްލުން . ލަކިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ