...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަމައިގަތުން
ދަމަައި ގާތަށްގެނައުން.
(6) ތަނަކަށް ހެރިފައި ހުރިއެއްޗެއް ލުއްސައިލުން.
(7) އެތެރޭގައި ހުރި ދިޔާއެއްޗެއް ކޮންމެވެސް ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭރަށް ނެރެލުން.
(8) ދޫކޮށްފައިއޮތް ނަނެއް ނުވަތަ ވަލެއް ފަދަ އެއްޗެއްގައި ހިފައި ކުއްލިއަކަށް ދަމަންފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުރާޅަށްދެމުން . ކަވާޖެހުން . ކުއްލިތެޅުން . އަކުނިވަޔަށްދެމުން . އަތުލުން . އޮރިއެރުން . އޮރިދަމައިގަތުން . އޮރިދެމުން . ފުރަގަހުންބެއްދުން . ފޮނިބުއިން . ދީފައިހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ