...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަމާމަޅި
ނ.
ދެމޭގޮތަށް ޖަހައިފައި ހުންނަމަޅި.
މިއީ ދަމާލާ ގޮށުގައި ހުންނަ މަޅިއެއް.
މަޅީގެ ތެރޭގައި އެއްޗެއްވާނަމަ އެފަށަށް ދަމާލީމާ ބެދޭނެއެވެ.
އެއްޗެއް ނެތްނަމަ މޮހޭނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ