...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަމާދޮރު
ނ.
(ހ) ތިރީ އޮޅިއާއި މަތީއޮޅިއާ ދެއޮޅި ދޭތެރެއަށް ފެތިގެން ހުޅުވައި ބަންދުކުރުމަށް ދެކޮޅަށް ދެމޭހެން ދޮރުފަތް ހުންނަދޮރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގާގެނޑި . ބަބުރުކަނި . އަތްކަނި . ދޮރޮބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ