...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަމިލަ
ނ.
ލޮއިގައި އުފެދޭ މިލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލި . މިލަ . މިލައުނގުޅުން . މިލަޖެހުން . ދަމިލަޖެހުން . ދަމެލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ