...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަމުހިނގުން
މ.
(1) ރަށުތެރޭގައި ރޯގާބަލިމަޑުކަން ފެތުރިގެން އުޅޭއިރު ރޭގަނޑު ދުޢާވެރިކަމު ހިނގުން.
(2) (ހދ) ދަމު ކުޅިކުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަމިހިނގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ