...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަމުނަމާދު
ނ.
ޢިޝާ ނަމާދުން އަވަދިވެގެން ކިތެންމެ ކުޑައިރުކޮޅަކު ނަމަވެސް ނިދާލުމަށްފަހު ތެދުވެ ކުރާ ސުންނަތް ނަމާދު މިއީ އިތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ.
މިނަމާދުގައި މަދުވެގެން ކުރަނީ ދެރަކުޢަތެވެ.
ގިނަވެގެން ޢަދަދެއްނެތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަމިނަމާދަ . ދަމުނަމާދަ . ތަހައްޖުދުނަމާދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ