...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަމުކޭން
ދުކިޔާ މީހުންނަށް ކައްކައިއުޅުނު ކޭމެއް.
ރާއްޖޭގައި އެކިހިސާބުގައި މިކޭން ކައިއުޅުނީ އެކިގަޑީގައެވެ.
އުތުރުގައި މިކޭންކަނީ މެންދުރުއެވެ.
މާލެއާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގައި ބައެއް އަތޮޅުގައި ދަންވަރުއެވެ.
ދެކުނުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭލިކޭން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ