...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަމުއި
ނ.
މިނާ ބޭހުގެ ބާވަތެއް.
މީގެދެބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
އެއީ ހިތިދަމުއި (ބޭސްދަމުއި) އާއި ފަރިހިދަމުއިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތި . ހިތިދަމުއި . ބަނޑުބޭސް . ބޭސްދަމުއި . ފަރިހިދަމުއި . ފަރެހެދަމުއި . ފަޅިދަމުއި . ފަޅިދިރި . ދަމުއި . ދަމުއިއާވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ