...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަމުޑި
ނ.
(ހ) ކަމެއްގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ތެރެއިން ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް މިންވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ