...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަފަތް
ނ.
(1) ބައިސްކަލާއި ސައިކަލްފަދަ ތަކެތީގެ ފުރޮޅުގެ ބޭރުގައި ހުންނަ ނިވާފަތްގަނޑު.
(2) ދުއްރަ ހަދާއިރު، ދުއްރައިގެ އެތެރެއަށް ލައްވާ ތުނިކޮށް ފުޅާކޮށް ހުންނަ ދަގަނޑުފަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަފަތެ . ގަނދާފެލާފަތް . ގެދަގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ