...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަދެ
ނ.
(ގ) ދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތައިވަރަ . ހާޖިސް . ނަންބަރުހެދުން . ބައިކުޅަބައި . ބިންދަދު . ކާރުޚާނާ . ކިތައް . ކޯޅި . ކޯޓާ . އަޅައިކެނޑުން . އާހް . އިދިއަދަދު . އެވުރޭޖް . ވަނަ . ވަރުދެއްކުން . މަސްކެއްކުން . މަޑުލުން ގުނަކުރުން . މަޑުލުން ގެއްލުން . މަޑޫ . މިންނެތް . މިތައް . ފަހަރު . ފުރަބަހާ . ދަށުންދަމާކުޅުން . ދަމުނަމާދު . ތިންމުގޯލި . ލިބޭގުނަ . ލޮގު . ލޯނުދިނުން . ގަދަބާރުދެއްކުން . ގުނަކުރުން . ގުނަކުރެވޭ . ގެއްލިހުސްވުން . ގެއްލުން . ގެލަހަރު . ގޮފިކޮޅު . ސަތަން . ސުން . ޙަވާރީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ