...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތިއެރުން
މ.
(1) ކުރިޔަށްދާން އުދަނގޫވާ ކަހަލަ ކަމެއްދިމާވުން.
(2) ދިރިއުޅެން އުނދަގޫވާ ކަހަލަ ކަމެއްވުން.
(3) ކަމަކަށް ހުރަސްއެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންދުއެރުން . ފިތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ