...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތިއެޅުން
މ.
(1) ދެއެތިގަނޑެއް ހިމުން ކުރުމަށް ދިގުދަތި ނުވަތަ ގުދުދަތި އެޅުން.
(2) ފަސްގަނޑު އެއްވަރު ކުރުމަށްޓަކައި މަށަންދަތި އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަށަންއެޅުން . މަށްއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ