...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތިމަސް
ނ.
ބޮލިކެ އާއި ވައްތިރު މަހެއް.
މިމަސް ބޮލިކެއަށްވުރެ ކުޑަވާނެއެވެ.
ތުންރަތް ވާނެއެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ އަޅި ކުލައެވެ..
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ