...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތިތިއްބުން
މ.
(1) މީދާ ހިފާދަތި މީދާ ހިފޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުން.
(2) ހަނޑޫމުގުރާ ދަތި، ފޯއްކޮށާ ދަތި ފަދަ ދަތިތައް އެކަމަށް ޓަކައި އެއްޗެއްގައި ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ