...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތުރުނާމާ
ނ.
(1) ދަތުރުގައި ކަންހިނގިގޮތާއި ދުށްތަންތަނާއި، އެކަން ކަމާގުޅިގެން ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުަޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ލިޔުން.
(2) ދަތުރަކާ ބެހޭ ގޮަތުން ތާރީޚަށް ޓަކައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަތެރެނާމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ