...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތުރުކުރުން
އަނެއް ތަނަށް ދިއުން.
މިސާލު:
(ހ) އަލިދަތުރުކުރުން.
(ށ) އަޑުދަތުރުކުރުން.
(4) މަޖާޒު:
ހިނގަމުން ނުވަތަ ދައުރުވަމުން ދިއުން.
މިސާލު:
(ހ) ދުނިޔެ ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު.
(ށ) ޚިޔާލު ދަތުރުކުރުން.
(5) ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާލުދަތުރުކުރުން . ބޭރުދަތުރުކުރުން . ކަނޑުދަތުރުކުރުން . އަނބުރައިހޭރިޔާކުރުން . އުދުހުން . ވައިކަންޏަށް ދަތުރުކުރުން . މޯހިރުބެލުން . ފަހަތުންއައުން . ފަހަތުންދިއުން . ފަހިކޮށްދިއުން . ފުންބަސް . ފެންހިނގުން . ދަތުރުކުރުން . ދަތެރެކެރުން . ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށްދަތުރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ