...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތުރުޞަލަވާތް
ނ.
ތަނަކަށް ފުރައިގެންދާން އުޅޭއިރު އެތަނަކަށް ދިއުމަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކިޔަވާ ޞަލަވާތް.
(މިއީ ދަތުރު އަމާންކޮށްދެއްވުން އެދި އާދަކާދައެއްގެ ގޮތުގައި ކޮށްއުޅޭ (ކަމެކެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ