...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތުވާ
ައިޖަހާވާ.
ދަތުވާ ޖަހާނީ ގާހުންނަ ތަންތަނަށް ލޮތާރީގެ ނުވަތަ ނަގިލިލާއިރުއެވެ.
މިކަންކުރާ ގޮތަކީ ވަލެއްގެ އެއްކޮޅު ލޮތާރި ނުވަތަ ނަގިލީގެ ދަތުގައި ބައްދައިފައި އަނެއްކޮޅުގައި ފެންމައްޗަށް އަރާކަހަލަ ލަކުޑިގަނޑެއް ނުވަތަ ބޮޔެއް ހަރުކޮށްފައި ދޫކޮށްލަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިވައު . ފަނާވާޖެހުން . ދަތުވާ . ދަތުވާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ