...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތުމިރި
ނ.
(1) ދަތްތައް ސާފުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮބަޑި ޖަހައިގެން ގޮސް ދަތުބުޑުގައި ހެދޭ ހަރު ތޮށިފަށް.
(2) ދަތުގައިޖަހާ ފޮރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިރިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ