...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތް
(3) ބައެއްކަހަލަ އާލަތްތަކުގައި ތުނޑުތަކެއް ނުވަތަ އިލިތަކެއްގެ ސިފައިގައި ހުންނަބައި މިސާލު:
(ހ) ފުނަލުގެ ދަތް.
(ށ) މަށަންދަތީގެ ދަތް.
(4) ނީލަގެރިއެތުގެ ހޮނޑުގެ ދެފަރާތުން ފަޅައިފައި ހުންނަ ހުދުކުލައިގެ ހަރު އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ ކޮޅުތޫނުކޮށް ވައްކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސް . ހަންޓޯޓޯ . ހަންޓޯޓޯވުން . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހަތްރީތި . ހިރު . ހީނލުން . ހޮޅުންއެޅުން . ހޮޅުގަނޑު . ނިލޫބޮނދަ . ރަތްފޫކުރޮނޑު . ރަތްދަތިމުޑު . ރޫހިއްޕާދަތްގަނޑު . ރޮނޑު . ބަރަފައި . ބަރުވެލި . ބަބުރުހަނދި . ބިލެތްޖެހުން . ބިސްމަސް . ބުޅިގަނޑުމިޔަރު . ބޮންޑާފާނަ . ބޮމަށި . ބޯކޮށާދަތި . ކަށަދަތް . ކަށިނެތްމިޔަރު . ކަށިކުރަނދު . ކަބުޅު . ކަޅަހަނދި . ކަޅުބު . ކަޅުވެން . ކަކުނި . ކައިކޯޅި . ކައްޓި . ކައްޓެޅި . ކަތުރުކަށިގަނޑު . ކާރުއްޕުން . ކާޅުބު . ކިރުބުއިދަތް . ކުރުމަސް . ކުފިދަތް . ކޭލަތުނބުޅި . ކޮބަޑި . ކޮލުދަތް . ކޯ . ކޯޅި . ކޯވެން . އަށްބޮނޑިން ހަތަރުބޮނޑިޖެހުން . އަނގަފިޔަރި . އަޅޯސާ . އިނގިލިމެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ