...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތްކުރަނދު
ނ.
ރީނދޫ ކުލައިގެ މަލެއް އަޅާގަހެއް.
މިގަހުގެ ފަތް ހުންނާނީ ސައިމާގަހުގެ ފަތާ ވައްތަރު ގޮތަކަށެވެ.
ނަމަވެސް ފަތުގައި ތުނޑެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
ފަތްބޯވާނެއެވެ.
މިގަހުގެ އުސްމިނަކީ، ގާތްގަނޑަކަށް ދެފޫޓު ތިން ފޫޓެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިކުރަނދު . އަޅޯސާ . ދަތްކެރަނދުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ