...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތްކޮޅު
ނ.
(1) ދޮރުފަދަ ތަކެތި ޖަހާއިރު އޮޅީގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށް ކަނިން ކަނޑައިފައި ހުންނަތަން.
(2) ކޮރުވަޅަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި މެއްލައިގެ ކޮޅުން ކަނޑައިފައި ހުންނަތަން.
(3) ދަތަށް ގިނަކޮށްބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ