...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތްއެޅުން
މ.
(1) ދައިގަތުން.
(2) އެއްޗެއްގައި ދަތުން ހިފައިބާރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދައިގަތުން . ދަތްއެޑުން . ދޭވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ