...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތްވިދުރި
ނ.
ދަތަށްޖެހޭ ބައްޔެއް.
މިބަލި ޖެހުނީމާ ހިރުގަނޑު ގިރި ދޮސްގަނެ ދަތުގައި ރިއްސައި ދަތްތައްމުޅިން ހަލާކުވަނީއެވެ.
މިއީ ފަސޭހަކުރަން އުނދަގޫ ބައްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިދުރި . ދަތްވިދިރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ