...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތްދޮޅި
ނ.
ތިރީ ތުންފަތުގެ ތިރިން އަޑިވެފައި ހުންނަ ތަނުން ފެށިގެން ކަރުދޮށާ ދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޭލަތުނބުޅި . ވުށަމަސް . ދެޑި . ދޮޅި އަޅައިގަތުން . ދޮޅިއުފުރައިނޭވާލުން . ދޮޅިއެއްސުން . ދޮޅިދޮށް . ދޮޅިޖެހުން . ތުނބުޅި . ތުނބުޅިމަތިމަސްރޭކާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ