...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތްގަނޑު
ނ.
(1) ޖައްރާފުގައި ފަސްނެގުމަށް ހުންނަ އެތި.
(2) ތަންތަން ކޮނުމަށް ކުރޭނުގައި ހުންނަބައި.
(3) ފަހާފޮށިން ފަހާއިރު ފޮތިގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާބައި.
(4) ބަރަވެއްޔާއި ކަކުންޏާއި، ނަގުލަންދާށި ފަދަތަކެތީގައި ހަނޑަހެއްގެ ސިފައިގައި ހުންނަދަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިލޫބޮނދަ . ރޫހިއްޕާދަތްގަނޑު . ބަރަފައި . ބޯކޮށާދަތި . ކަކުނި . ފިޔަގަނޑު ކަކުނި . ދަތްގަނޑު އެތެރެއަށްލުން . ދަތްގަނޑޮ . ދާނަދެފައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ